Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Accions de suport i d'orientació

Al llarg de tot el període d'estudis, des de la fase de sol·licitud d'admissió fins a l'obtenció del títol, el coordinador del màster, juntament amb tots els/les professors/es del programa i, molt especialment, els/les supervisors/es dels treballs final de màster, donen suport i orienten l’estudiant per tal d’ajudar-lo a incrementar el rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular i de l'ampliació del seu horitzó formatiu.

Igualment, s’informa l’estudiant sobre activitats formatives extra-curriculars,  estades formatives fora de la UB (programes Erasmus, o convenis específics i/o generals), convocatòries de beques i contractes de recerca nacionals i internacionals.

Pla d'Acció Tutorial màster Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Comparteix-ho: