Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Avaluació

Els períodes d’avaluació coincideixen amb els propis de la Facultat de Filologia. (veure calendari)

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques de la seva assignatura. Es recorda als estudiants que l’avaluació continuada implica l’elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadirmestre.

Comparteix-ho: