Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 22 de febrer al 15 de setembre de 2021

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

En la selecció dels candidats es tenen en compte els criteris següents:
  • Currículum i expedient acadèmic de l'estudiant (75 %).
  • Certificat del nivell de coneixement de llengües estrangeres per garantir l'accés a fonts de coneixement en altres llengües relacionades amb la cultura hispànica (10 %).
  • Certificació d'haver cursat en els estudis previs assignatures vinculades a la literatura (10 %).
  • Entrevista amb el candidat, si el coordinador o la comissió ho considera oportú (5 %).

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió en el màster està integrat per la coordinadora, la tutora i dos professors més, que s'ocupen d'avaluar les sol.licituds dels candidats.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: