Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Pla d'estudis

Per obtenir el títol de màster en Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana, cal superar els quaranta-vuit crèdits de docència presencial i els dotze crèdits del treball final.

El màster consta dels mòduls següents:

Pensament i Creació en la Literatura Espanyola i Hispanoamericana. Aquest mòdul, de caràcter obligatori, consta de cinc cursos de sis crèdits cadascun (trenta crèdits en total). L'objectiu del mòdul és proporcionar els coneixements i les habilitats necessaris per situar les peculiaritats de les literatures espanyola i hispanoamericana en la realitat sociocultural, la transformació i l'evolució que els correspon.

Tradició i Modernitat en la Literatura espanyola i Hispanoamericana. Aquest mòdul optatiu es compon de diverses assignatures, entre les quals cal triar-ne tres (divuit crèdits) segons els interessos de recerca propis. Cadascuna de les assignatures pretén oferir noves perspectives i orientacions no incloses en el grau, amb un èmfasi especial en les qüestions relacionades amb la pràctica filològica, metodològica i professional. També serveixen per potenciar la creativitat i gestionar les àrees de treball per desenvolupar-la.

Treball Final de Màster. Aquest mòdul obligatori, de dotze crèdits, consisteix a elaborar un treball final de màster integrat en les línies de recerca del programa i dirigit per un doctor. En aquest treball s'hi ha d'integrar i aplicar els coneixements teòrics, les tècniques metodològiques i les habilitats instrumentals que s'hagin adquirit al llarg del curs.

Pla d'estudis

Comparteix-ho: