Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Pràctiques

Les pràctiques externes del màster (12 crèdits) permeten a l’estudiant familiaritzar-se amb els diferents entorns laborals relacionats amb l’espanyol com a llengua estrangera. L’alumne fa una estada de pràctiques en una empresa directament relacionada amb l’espanyol com a llengua estrangera. Les pràctiques consisteixen en l’exercici de la professió sota la tutela d’un responsable de l’empresa i la tutoria d’un professor del màster, que és el responsable de les pràctiques externes.

Un cop finalitzat el primer curs del màster, consistent en la superació de les assignatures obligatòries i optatives del pla d’estudis, es convoca els alumnes a una reunió informativa amb el professor tutor de les pràctiques externes del màster. En aquesta reunió, els alumnes han de manifestar les preferències d’elecció de l’empresa on han de fer les pràctiques. Les pràctiques es duen a terme durant el tercer semestre del màster i consisteixen en l’exercici de la professió sota la tutela d’un responsable de l’empresa i amb la tutoria o seguiment del professor tutor del màster.

Durant la realització de les pràctiques hi ha un contacte directe i continuat entre l’alumne, el tutor de l’empresa i el responsable de les pràctiques externes del màster. En acabar el període de pràctiques, el tutor de l’empresa que hagi supervisat el treball de l’alumne ha d’emplenar un informe en què informi del grau d’aprofitament de l’alumne durant el període de pràctiques. D’altra banda, el tutor de les pràctiques externes del màster ha de fer un seguiment de les habilitats, destreses i coneixements adquirits per l’alumne durant tot el període de pràctiques.

Normativa

Convenis amb empreses

D’acord amb la legislació vigent, les empreses i institucions poden col•laborar amb la universitat acollint estudiants en pràctiques per mitjà de la signatura d’un conveni de cooperació educativa entre les dues parts: universitat i empresa. Aquesta col•laboració implica acordar entre les dues parts els continguts del pla de treball o projecte formatiu, document fonamental en el qual s’especifiquen totes les característiques de les pràctiques: durada, horari, tasques, competències, tutors, etc.

A l’enllaç  http://www.ub.edu/feinaub/empreses_practiques.html ha els models de conveni signats entre la Universitat de Barcelona i les empreses i institucions que acullen alumnes en pràctiques.

Empreses

La Facultat de Filologia, centre al qual està adscrit el màster, té vigents convenis de col·laboració educativa amb diferents empreses relacionades amb l’àmbit de l’espanyol com a llengua estrangera en què els alumnes realitzen les pràctiques externes. . A continuació s’enumeren les empreses i institucions previstes per a la realització de les pràctiques externes dels alumnes del màster.

 • Instituto Cervantes
 • Estudios Hispánicos, centre adscrit a la Universitat de Barcelona encarregat de la formació de llengua i cultura hispàniques per a estudiants estrangers.
 • CIEE Study Center Barcelona, organització sense ànim lucratiu que organitza estades educatives a l’estranger per a estudiants d’Estats Units.
 • Enforex, escola d’espanyol per a estrangers.
 • Kingsbrook idiomas Barcelona, escola d’espanyol per a estrangers.
 • Barna House, escola d’espanyol per a estrangers.
 • American School of Barcelona, escola internacional ubicada a Esplugues de Llobregat.
 • Servei Solidari, fundació privada per a la inclusió social que ofereix cursos d’alfabetització, espanyol i català per a immigrants residents a la ciutat de Barcelona.
 • Coordinadora Entitats del Poble-sec, entitat que ofereix serveis per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Entre aquests serveis hi ha classes d’espanyol per a immigrants.
 • Associació sociocultural La Formiga, institució que impulsa projectes i actuacions destinats a satisfer les noves necessitats socials relacionades amb l’arribada d’immigrants provinents d’orígens i realitats diversos.
 • Asociación Mujeres pa’lante, espai d’acompanyament que ofereix cursos d’espanyol a dones immigrants provinents d’orígens i realitats diversos.
 • Coordinadora d’Entitats Poble Sec, organització que ofereix un programa d’acollida lingüística a persones d’origen migrant.
 • Editorial Difusión, principal editorial ubicada a la ciutat de Barcelona destinada a la publicació de materials d’espanyol com a llengua estrangera.
 • Editorial Difusión, principal editorial ubicada a la ciutat de Barcelona destinada a la publicació de materials d’espanyol com a llengua estrangera.
 • Editorial Larousse, editorial especialitzada a l’elaboració de diccionaris.
 • Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, CUSC UB, centre de recerca de la Universitat de Barcelona creat per aplegar investigadors que treballen en diferents línies de recerca en sociolingüística i comunicació.
 • Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació UB.
 • Fundació Institut Confuci de Barcelona.
Comparteix-ho: