Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Organització i metodologia docent

La metodologia docent es basa en la combinació de sessions teòriques i pràctiques (impartides o guiades pel professorat), i sessions de treball autònom dels alumnes. La participació, la interacció , el debat a classe —en presentacions orals individuals o en grup— i les activitats escrites són els fonaments de l’assignatura.

En el pla docent i el programa de les assignatures els professors han de concretar la metodologia docent que apliquen.

Comparteix-ho: