Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Sistema d'avaluació

Seguint les directrius del Pla Bolonya, el màster prioritza un sistema d’avaluació continuada que implica elaborar, fer i lliurar diverses activitats d’avaluació en diferents moments al llarg del període en què s’imparteix l’assignatura. Els professors han d’indicar amb prou antelació les dates concretes en què s’han de lliurar o fer les activitats d’avaluació corresponents a cada assignatura.

Els estudiants que per raons justificades no puguin seguir l’avaluació continuada de l’assignatura es podran acollir al sistema d’avaluació única si emplenen i lliuren el formulari de sol·licitud corresponent dins del període establert per la Facultat de Filologia.

Comparteix-ho: