Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Sortides professionals

La finalitat del màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals és la preparació per al mercat laboral d'especialistes altament qualificats. Per això, el pla docent del màster inclou la realització de pràctiques externes, les quals aproximen l'estudiant a l'exercici de la professió, en empreses o institucions directament relacionades amb el món de l'espanyol com a llengua estrangera i amb les quals la Universitat de Barcelona té signats convenis de col.laboració.

Les principals sortides professionals del màster són:
- Professor d'espanyol com a llengua estrangera.
- Dissenyador i editor de materials didàctics relacionats amb l'espanyol com a llengua estrangera.
- Gestor en centres de consultoria lingüística.
- Consultor lingüístic.
- Especialista en l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'ensenyament de l'espanyol.

El màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals ha estat definit, a més, com la via d'accés idònia per a la línia d’especialització Varietats de l'Espanyol en Àmbits Professionals i com a Llengua Estrangera del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals de la Facultat de Filologia i Comunicació.
Comparteix-ho: