Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Accions de suport i d'orientació

El coordinador assessora els alumnes des del moment de la preinscripció als estudis fins a l’obtenció del títol. El coordinador del màster i tots els professors que hi estan implicats orienten l’estudiant a fi d’augmentar-ne el rendiment escolar i acabar amb èxit el programa d’estudis.

Al llarg del curs, el coordinador informa els alumnes sobre les activitats formatives extracurriculars que s’organitzen en el marc del màster. També es duen a terme reunions informatives sobre el període de pràctiques obligatòries i sobre la possibilitat de fer aquestes pràctiques al Regne Unit cursant el PGCE (Postgraduate Certificate in Education).

Després del primer curs de docència, s’assigna un tutor a l’estudiant, que el guia i l’ajuda en l’elaboració del treball final de màster.

Horari de visita 

Coordinadora del màster: demanar cita prèvia adreçant un missatge a forment@ub.edu

Els horaris de visita dels professors del Màster es troben publicats a la porta dels seus despatxos, a les vitrines d’anuncis del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació i al Campus virtual de les assignatures que imparteixen.

Al Pla d'Acció Tutorial que consta a continuació es troba informació detallada de tots els processos d'orientació i suport que el màster ofereix als estudiants al llarg de tot el programa d'estudis.

Pla d'Acció Tutorial (pdf)

Comparteix-ho: