Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Mobilitat

El màster Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals, de la Universitat de Barcelona, té convenis d’intercanvi d’estudiants amb la Universitat de Cumbria (Lancaster) i amb la Goldsmiths (Universitat de Londres).

L’estudiant que hagi cursat i aprovat els 60 crèdits ECTS de les assignatures obligatòries i optatives del màster pot accedir a una beca per cursar el Postgraduate Certificate of Education en una de les dues universitats britàniques esmentades. Es pot trobar informació als webs corresponents:

El títol del Postgraduate Certificate of Education serà convalidat per les pràctiques externes del màster. L'estudiant que opti per aquesta opció haurà de matricular i cursar el TFM a la Universitat de Barcelona. Els estudiants del Màster reben informació completa i exhaustiva sobre aquest conveni i les possibilitats de gaudir-ne a una reunió que es celebra el mes de desembre de cada any. La celebració d’aquesta reunió s’anuncia mitjançant un missatge de correu electrònic i a través dels perfils del màster a les xarxes socials.

Els webs següents aporten més informació sobre els programes de mobilitat als quals poden accedir els estudiants de la Universitat de Barcelona:

A més de les beques Erasmus, els estudiants de la Universitat de Barcelona poden beneficiar-se dels ajuts següents:

Ajuts per participar en programes de mobilitat internacional per a estudiants dels centres de la Universitat de Barcelona

La UB concedeix aquests ajuts als estudiants de màster que vulguin participar en programes de mobilitat i als estudiants en l’etapa inicial de formació en recerca.

Ajuts del Programa de beques internacionals Bancaixa i Banco Santander per a estudiants dels centres de la Universitat de Barcelona

Són ajuts de viatge per a estudiants de la UB que hagin estat seleccionats per fer una estada en una altra universitat dins el programa Erasmus i el Grup de Coïmbra, i altres programes de mobilitat amb universitats estrangeres.

Ajuts de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’agència AGAUR, convoca cada any un programa d’ajudes per reduir les despeses que comporta estudiar en altres països per als estudiants que participen en programes de mobilitat internacional.

Ajut complementari en concepte de residència dins de la Beca General i de Mobilitat del Ministeri d’Educació i Ciència

Són ajuts de la Generalitat de Catalunya per als estudiants que tenen dret a la beca de mobilitat del Ministeri d’Educació i Ciència. Es concedeixen com a ajut de residència pel fet d’estudiar en una universitat estrangera lluny del domicili habitual.

Altres tipus d’ajuts econòmics puntuals als estudiants de màster

Aquest ajuts estan destinats als estudiants de la UB que compleixin els requisits específics de les entitats que els concedeixen.

Comparteix-ho: