Universitat de Barcelona

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Sistema d'avaluació

En general i com a opció preferent, s’aplica el sistema d’avaluació continuada, que implica l’elaboració i lliurament de tasques, així com d’un examen o treball final, en diversos moments al llarg de tot el curs. Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques corresponents a cada assignatura.

Els/les estudiants que, per motius fonamentats, no puguin seguir l’avaluació continuada, poden acollir-se a l’avaluació única tot sol·licitant-ho mitjançant un formulari dins dels terminis establerts per la Facultat de Filologia. Es necessita la firma del professor/a per tal de poder acollir-se a l’avaluació única.

Comparteix-ho: