Universitat de Barcelona

Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Calendari acadèmic

Curs 2021-2022

Docència

1r quadrimestre:
Del 27 de setembre al 22 de desembre de 2021

2n quadrimestre:
Del 7 de febrer al 12 de maig de 2022
 

Avaluació

Els períodes d'avaluació i reavaluació coincidiran amb els períodes del calendari aprovat per la Facultat.

El Treball de Recerca es pot matricular al setembre o al període d'ampliació de matrícula de febrer. L'estudiant pot optar per cursar-lo  com a assignatura de primer quadrimestre o de segon. L'avaluació es farà sempre en funció del calendari acadèmic de la Facultat i del quadrimestre triat.


Vacances i dies festius

Dies festius: 24 de setembre; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6 de desembre; 7 de desembre (pont); 8 de desembre; 6 de juny (segona Pasqua); 24 de juny.

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener.

Vacances de Setmana Santa: de l'11 al 22 d’abril.

Comparteix-ho: