Universitat de Barcelona

Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Avaluació

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques de la seva assignatura.

Es recorda als estudiants que l'avaluació continuada implica l'elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre.

 

Comparteix-ho: