Universitat de Barcelona

Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Pla d'estudis

El màster de Teoria de Literatura i Literatura Comparada, de 60 crèdits, es pot fer en un any -modalitat de dedicació completa- o en dos o més anys -modalitat de dedicació parcial- (Models de cronograma a temps complet i temps parcial). Les assignatures s'organitzen en tres grans blocs. En primer lloc, el bloc dels 24 crèdits corresponents a les quatres assignatures obligatòries. En segon lloc, el dels 24 crèdits corresponents a les quatre assignatures que l'alumne/a pot triar lliurement entre les diferents matèries optatives. Finalment, els 12 crèdits el Treball de Final de Màster, que l'alumne/a realitzarà sota la tutela d'un dels professors del màster.

Pla d'estudis

Comparteix-ho: