Nombre de crèdits a matricular


Nombre de crèdits a matricular el primer any:
 

  • Sense estudis universitaris previs: 30 crèdits (temps parcial), o bé 60 crèdits (temps complert)

 

  • Amb estudis universitaris previs, parcials o totals: entre 18 i 60 crèdits