Opinió dels graduats

L'any 2013, AQU, amb l'acord de totes les universitats catalanes, va establir que es fes arribar una enquesta de satisfacció a tot l'alumnat que es gradua. En compliment d'aquest acord, el Gabinet Tècnic de Rectorat de la UB s'encarrega d'enquestar anualment als graduats i graduades sobre la seva satisfacció amb els estudis cursats.

Comparteix-ho: