Premi extraordinari de doctorat

Seguint els criteris els criteris establerts per la normativa de concessió de premis extraordinaris de doctorat de la Universitat de Barcelona, la Facultat agrupa les tesis defensades per Departaments, en funció de l'adscripció departamental del professor director del treball, per acord de la Comissió de Doctorat del centre.

Entre els mesos de desembre i març de cada any, la Comissió de Doctorat de la Facultat impulsa i fa el seguiment del procés de concessió dels premis i la Junta de Facultat eleva la proposta del Centre a l'aprovació definitiva del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

El lliurament de les acreditacions a les persones que obtenen el premi es porta a terme durant la cerimònia oficial que cada any la Institució realitza com acte d'inauguració del curs acadèmic.

Resolta la convocatòria i un cop rebuda la resolució final, la Secretaria comunica la concessió del premi als graduats que l'han obtingut. Els doctors que obtinguin premi extraordinari i hagin obtingut el títol en un pla d'estudis anterior a la regulació de l'EEES podran sol·licitar un duplicat del títol en el que consti el premi extraordinari, o, alternativament, obtenir la devolució de l'import de la taxa de títol que van abonar en el moment de sol·licitar-lo.

Comparteix-ho: