Universidad de Barcelona

Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus (plan antiguo) (en extinción)

Planes docentes

Assignatura Tipus Crèdits
 
Alemany Preliminar FB 6
Àrab I FB 6
Àrab Modern I FB 6
Bíblia i Tradició a la Cultura Occidental OT 6
Cervantes i la Poètica de la Novel·la OT 6
Corrents Literaris i Artístics a Occident FB 6
Cultura i Civilització Escandinaves OT 6
Cultures Neerlandeses OT 6
El Conte a França OT 6
El Món Postcolonial Anglòfon OT 6
Els Trobadors i la seva Recepció Europea OT 6
Escriptures del Jo OB 6
Fantasia, Humor i Subversió: de Castelao a Manuel Rivas OT 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol FB 6
Grans Figures Literàries Poloneses de la Segona Meitat del Segle XX OT 6
Grans Obres de la Literatura Universal FB 6
Hebreu Modern I FB 6
Hebreu Modern I FB 6
Hermenèutica Literària OB 6
Història de les Idees Estètiques FB 6
Història del Llibre i de la Lectura FB 6
Història del Pensament i la Crítica Literaris: dels Orígens al Segle XIX OB 6
Introducció a la Lingüística FB 6
Introducció a la Literatura Àrab I OT 6
Introducció a la Literatura Comparada OB 6
Introducció a la Llengua Basca FB 6
Introducció a la Llengua Francesa FB 6
Introducció a la Llengua Gallega FB 6
Introducció a la Llengua Italiana FB 6
Introducció a la Llengua Polonesa FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa FB 6
Introducció a la Llengua Russa FB 6
Introducció a la Retòrica i l'Estilística Llatines OT 6
Introducció a la Teoria de la Literatura FB 6
Introducció al Grec I FB 6
Introducció al Grec Modern FB 6
La Creació Literària a la Postmodernitat OB 6
Lírica: Formes i Motius OB 6
Literatura FB 6
Literatura Basca OT 6
Literatura Brasilera OT 6
Literatura Catalana: Poètiques Classicistes OT 6
Literatura Clàssica OB 6
Literatura d'Avantguarda i altres Corrents dels Segles XX i XXI OB 6
Literatura Grega Moderna OT 6
Literatura Hispanoamericana del Segle XX OT 6
Literatura i Arts OB 6
Literatura i Cinema OB 6
Literatura i Crítica de la Cultura OB 6
Literatura i Filosofia OB 6
Literatura i Història OB 6
Literatura i Holocaust OT 6
Literatures Medievals Comparades OB 6
Llatí I FB 6
Llengua Anglesa I FB 6
Llengua Catalana I FB 6
Llengua Romanesa FB 6
Mètodes de la Teoria Literària Contemporània: Corrents Postestructuralistes OB 6
Mètodes de la Teoria Literària Contemporània: del Formalisme Rus a l'Estructuralisme OB 6
Narrativa Russa Contemporània OT 6
Neerlandès I FB 6
Novel·la: Formes i Pensament OB 6
Pràctiques de Literatura Comparada OB 6
Pràctiques Externes OT 6
Psicoanàlisi i Literatura Italiana OT 6
Recepció i Recreació de Models Literaris OB 6
Renaixement, Barroc i Il·lustració OB 6
Romanticisme, Realisme i Simbolisme OB 6
Suec I FB 6
Teatre: Text i Espectacle OB 6
Temes i Motius Literaris OB 6
Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere OB 6
Tradició Clàssica OT 6
Treball Final de Grau TR 6
Compartir: