En detall

Convocat el Premi Extraordinari de Màster del curs 2020-2021

Avís | 24-11-2021

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de màster que imparteixi  la Facultat de Filosofia

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 calculada segons la normativa vigent a cada moment i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol i presentat la sol·licitud per a participar en la convocatòria.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne. El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

El formulari de sol·licitud per optar al premi restarà obert fins al 21 de desembre de 2021.


Comparteix-ho: