Programa Màster+UB de captació d'estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions cientifíques en el sí d'un grup de recerca, curs 2022-2023 (2022.8)

Avís | 17-10-2022

Aquest programa té com a objectiu atreure estudiants de bon expedient per a cursar estudis oficials de màster en la Universitat de Barcelona durant el curs 2022/2023 i incentivar vocacions científiques.

La sol·licitud s'ha d'emplenar per via telemàtica, prèvia autenticació, a través de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que s'especifica, entre el 17 d'octubre i el 4 de novembre de 2022.

Es convoquen ajuts complementaris per import màxim de 1500 € cadascun adreçats als beneficiaris del programa, i finançats totalment pel Banc de Santander. Les persones interessades en demanar l'ajut associat a aquesta convocatòria han de fer-ho al web del Banc Santander.

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç o adreçar-vos a la Secció de Beques de Col·laboració de la UB (Pavelló Rosa), correu electrònic: beca.colaboracio@ub.edu


Comparteix-ho: