Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0C0J

  1. Currículum.
     
  2. Carta amb els interessos personals de l’alumne per cursar el màster.
     
  3. Expedient acadèmic de la titulació d’accés al màster.

  4. Títol (o resguard de títol) de la titulació d’accés al màster.