Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Pla d'acció tutorial

PAT

El PAT inclou un conjunt d’accions d’informació, d’orientació i de suport, que han d’ajudar els estudiants a resoldre qüestions relacionades amb els seus estudis de grau.

Aquests dubtes no tenen per què ser estrictament acadèmics, sinó que es contempla un ampli ventall de temes com, per exemple, qüestions relacionades amb l’optativa de pràctiques, orientació al món laboral, etc.

Cliqueu sobre l’enllaç per consultar el Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Filosofia curs 2022-2023.

 • Acompanyar i aconsellar l’estudiant al llarg de la seva estada i del seu procés d’aprenentatge a la UB.
 • Ajudar l’estudiant a prendre decisions raonades sobre els seus estudis i a definir la seva orientació professional.
 • Guiar l’estudiant per a millorar el seu rendiment acadèmic per tal que pugui assolir plenament el seu desenvolupament personal. 

En el moment de formalitzar la matrícula es fa l’assignació dels estudiants entre els tutors del PAT d’una manera aleatòria i equitativa. Des d’aquest moment els estudiants tenen accés a conèixer quin és el seu tutor/a assignat/da (i a les seves dades de contacte) consultant el seu espai personal d’Intranet MonUB, apartat “Consulta de qualificació i expedient”.

L’estudiant podrà sol·licitar el canvi de tutor/a demanant-lo al coordinador del PAT i, també, un tutor/a podrà demanar l’assignació d’un/a estudiant amb l’autorització del coordinador.

 • Grupal i Individual
 • Amb reunions que poden convocar els tutors/es, o a petició de l’alumnat.
 • El sistema de comunicació i difusió habitual és a través del correu institucional.

Accions a l'inici dels estudis

Durant el primer any, cada alumne té assignat un tutor/a amb qui pot celebrar reunions, tan grupals, com individuals.

Objectius:

 • Fer efectiva l’ajuda que pugui necessitar l’alumnat nouvingut i contribuir a la creació de teixit acadèmic.
 • Informar els estudiants.
 • Recollir i tractar les queixes, dubtes i consells que pugui aportar el mateix alumnat.
 • Aconsellar els estudiants per a la complementació d’estudis i per a l’accés al món professional.
 • Assessorar l’alumnat per aconseguir l’òptim rendiment acadèmic.
 • Guiar sobre les diferents branques de la filosofia i les seves aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Informar i assessorar respecte de la  mobilitat nacional i internacional.

Per tant, es tractaria de:

Crear vincles entre l'alumne i el seu tutor. D'aquesta manera, els nous estudiants que encara no coneguin al personal docent, podran comptar amb una persona de referència que els pugui assessorar i acompanyar. La idea és que, una vegada transcorregut el primer curs acadèmic, cada alumne, segons les seves preferències, triï al professor/a amb qui vulgui resoldre dubtes.

Oferir a l’alumnat reunions individuals, si calgués.

Recollir la informació més rellevant que els tutors/es aportin després de les reunions amb els seus alumnes, per així detectar millor les necessitats i problemes comuns.

Accions cursos successius

Aquesta etapa inclou, entre d’altres, les següents activitats:

 • Sessió informativa sobre els itineraris de grau: Informació sobre les mencions i minors oferts per la Facultat de Filosofia.
 • Orientació, informació i assessorament respecte de la mobilitat nacional i internacional: Erasmus, SICUE, etc.
 • Programa PASSAPORT A LA PROFESSIÓ. Accions d’orientació, de formació i d’experiència per al desenvolupament personal i professional de l’alumnat de grau.  Aquest programa l’organitza el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i la Facultat de Filosofia, i consisteix en una sèrie de seminaris que tenen com a objectiu orientar l’alumnat cap el seu possible futur laboral.
 • Orientació, informació i assessorament respecte de les pràctiques, especialment les curriculars.
 • Sessió informativa adreçada als alumnes que han d’iniciar el TFG i tutorització per a l’elaboració del Treball.

Coordinador:

Cap d’Estudis del Grau de Filosofia:

Dr. Ignacio Guiu

Adreça electrònica: iguiu@ub.edu

 

Coordinador de primer curs:

Dr. Joost Joosten

Adreça electrònica: jjoosten@ub.edu

 

Comparteix-ho: