Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Accions de suport i d'orientació

 1. Accions d’orientació per a potencials estudiants del grau:
 2. Accions d’orientació en la fase inicial dels estudis:
  • Sessió informativa de matrícula i pla d’estudis orientada als alumnes admesos de nou accés al grau.
  • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
  • Guia de l’ensenyament de grau de la Facultat.
  • Tutoria grupal - PAT.
    
 3. Accions d’orientació en la fase de desenvolupament dels estudis:
  • Tutories - PAT.
  • Orientació, informació i assessorament respecte de les pràctiques, especialment les curriculars.
  • Sessió informativa adreçada als alumnes que han d’iniciar el TFG i tutorització per a l’elaboració del Treball.
  • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat.
  • Orientació i suport en els programes de mobilitat internacional des de l’Oficina de Relacions Internacionals.
  • Programa d’orientació al llarg del grau, Passaport a la professió per al desenvolupament personal i professional de l’alumnat universitari.
 
 
 
 
Més informació sobre el Pla d’Acció Tutorial.
Comparteix-ho: