Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Perfil d'accés

A més de les aptituds pròpies de qualsevol estudiant universitari (responsabilitat, compromís, iniciativa, disposició a treballar en equip., etc.) és molt recomanable tenir un interès cultural ampli i curiositat general per tots els aspectes del saber, interès per desenvolupar habilitats de tipus lògic i argumental, domini del llenguatge, capacitat de reflexió i d’anàlisi, gust per la lectura i el treball amb textos, i interès per l’estudi teòric i la discussió de problemes abstractes. És molt important disposar d’entrada d’un alt nivell en l’expressió oral i escrita en català i castellà, així com també un bon nivell en una tercera llengua.
Comparteix-ho: