Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Pla d'estudis

  • El pla d’estudis del grau consta de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos.
  • La formació bàsica de seixanta crèdits (deu assignatures) s’imparteix entre el primer i segon curs.
  • La formació obligatòria de cent vint crèdits (vint assignatures) es reparteix entre primer, segon i tercer curs.
  • La formació optativa de cinquanta-quatre crèdits permet a l’estudiant, a més de l’itinerari de grau, optar a una menció o a un mínor.
  • Treball Final de Grau és una assignatura obligatòria de sis crèdits del quart curs.

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 120
Optativa 54
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història de la Filosofia Antiga I 1 OB 6
Introducció a la Lògica 1 FB 6
Introducció a l'Ètica 1 FB 6
Problemes Filosòfics I 1 FB 6
Problemes Filosòfics II 1 FB 6
Antropologia Filosòfica 2 FB 6
Història de la Filosofia Antiga II 2 OB 6
Història de les Idees Estètiques 2 FB 6
Història dels Sistemes Socials i Polítics 2 FB 6
Problemes Filosòfics III 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Filosofia del Llenguatge I 1 OB 6
Filosofia Política I 1 OB 6
Història de la Cultura 1 FB 6
Història de la Filosofia Moderna I 1 OB 6
Teoria del Coneixement I 1 OB 6
Filosofia del Llenguatge II 2 OB 6
Filosofia Política II 2 OB 6
Història de la Ciència 2 FB 6
Història de la Filosofia Moderna II 2 OB 6
Teoria del Coneixement II 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Filosofia de la Ciència I 1 OB 6
Filosofia de la Cultura 1 OB 6
Història de la Filosofia Contemporània I 1 OB 6
Lògica 1 OB 6
Metafísica I 1 OB 6
Ètica 2 OB 6
Filosofia de la Ciència II 2 OB 6
Història de la Filosofia Contemporània II 2 OB 6
Metafísica II 2 OB 6
Teories Contemporànies de l'Art i la Literatura 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 36
Assignatures Optatives 2 OT 18

Itineraris i mencions

Menció en Ètica i Filosofia Política
Menció en Lògica, Filosofia del Llenguatge i Filosofia de la Ciència
Menció en Estètica i Història de la Filosofia Contemporània
Menció en Filosofia Teorètica
Menció en Història de la Filosofia
Menció en Ciència, Societat i Política
Menció en Economia, Política i Dret
Menció en Filologia Clàssica
Menció en Llenguatge, Informació i Cognició
Menció en Món Contemporani
Menció en Ciències Naturals i Ambientals
Comparteix-ho: