Universitat de Barcelona

Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Ciutadania i Drets Humans
Acords i Discordances en el Moviment Altermundista OT 1r semestre 2.5
Ciutadania: Ètica, Política i Dret OB 1r semestre
2n semestre
5
Crisi dels Drets i Desobediència Civil OT 1r semestre 2.5
Didàctica de la Filosofia OT 1r semestre 5
Drets Humans: Història i Teoria OB 1r semestre
2n semestre
5
El Liberalisme Polític i els seus Problemes OT 2n semestre 5
Els Instituts de Participació Política OT 2n semestre 2.5
Ètica i Diversitat Cultural OT 2n semestre 5
Filosofia i Hermenèutica OT 1r semestre 5
L'Ètica en la Història i en la Societat Actual OT 2n semestre 5
La Ciutadania en el Món de la Globalització OT 2n semestre 5
La Història de les Paraules i el Poder OT 2n semestre 2.5
Metodologia de la Recerca OB 1r semestre 5
Pensament Ecològic OT 1r semestre 2.5
Pràctiques en Institucions OT 2n semestre 15
Teoria Crítica de la Societat OT 1r semestre 5
Treball Final de Màster OB 2n semestre 10
Especialitat: Ètica i Ciutadania
Acords i Discordances en el Moviment Altermundista OT 1r semestre 2.5
Ciutadania: Ètica, Política i Dret OB 1r semestre
2n semestre
5
Crisi dels Drets i Desobediència Civil OT 1r semestre 2.5
Democràcia i Representació OT 2n semestre 5
Didàctica de la Filosofia OT 1r semestre 5
Drets de les Persones i Drets dels Ciutadans OT 2n semestre 5
Drets Humans: Història i Teoria OB 1r semestre
2n semestre
5
Els Instituts de Participació Política OT 2n semestre 2.5
Ètica i Diversitat Cultural OT 2n semestre 5
Experiència i Alteritat OT 2n semestre 5
Filosofia i Hermenèutica OT 1r semestre 5
La Història de les Paraules i el Poder OT 2n semestre 2.5
Metodologia de la Recerca OB 1r semestre 5
Pensament Ecològic OT 1r semestre 2.5
Pràctiques en Institucions OT 2n semestre 15
Teoria Crítica de la Societat OT 1r semestre 5
Treball Final de Màster OB 2n semestre 10
Especialitat: Filosofia Política
Acords i Discordances en el Moviment Altermundista OT 1r semestre 2.5
Allò Polític i el Món Comú OT 2n semestre 5
Ciutadania: Ètica, Política i Dret OB 1r semestre
2n semestre
5
Crisi dels Drets i Desobediència Civil OT 1r semestre 2.5
Didàctica de la Filosofia OT 1r semestre 5
Drets Humans: Història i Teoria OB 1r semestre
2n semestre
5
El Problema Teologicopolític en la Filosofia Moderna OT 2n semestre 5
Els Instituts de Participació Política OT 2n semestre 2.5
Filosofia i Hermenèutica OT 1r semestre 5
La Crítica Neoconservadora del Liberalisme OT 2n semestre 5
La Història de les Paraules i el Poder OT 2n semestre 2.5
Metodologia de la Recerca OB 1r semestre 5
Pensament Ecològic OT 1r semestre 2.5
Política i Subjectivitat en la Modernitat i Postmodernitat OT 1r semestre 5
Pràctiques en Institucions OT 2n semestre 15
Teoria Crítica de la Societat OT 1r semestre 5
Treball Final de Màster OB 2n semestre 10
Especialitat: Societat Civil i Institucions Polítiques
Acords i Discordances en el Moviment Altermundista OT 1r semestre 2.5
Ciutadania: Ètica, Política i Dret OB 1r semestre
2n semestre
5
Crisi dels Drets i Desobediència Civil OT 1r semestre 2.5
Didàctica de la Filosofia OT 1r semestre 5
Drets Humans: Història i Teoria OB 1r semestre
2n semestre
5
El Poder. Tipologia. El Poder Polític OT 2n semestre 5
Els Discursos de la Política OT 2n semestre 5
Els Instituts de Participació Política OT 2n semestre 2.5
Estat, Sobirania i Dret OT 2n semestre 5
Filosofia i Hermenèutica OT 1r semestre 5
La Història de les Paraules i el Poder OT 2n semestre 2.5
Metodologia de la Recerca OB 1r semestre 5
Pensament Ecològic OT 1r semestre 2.5
Pensament Polític en els Moviments Emancipadors OT 2n semestre 5
Pràctiques en Institucions OT 2n semestre 15
Teoria Crítica de la Societat OT 1r semestre 5
Treball Final de Màster OB 2n semestre 10

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
El Fonament en la Consciència OT 1r semestre 5
La Relació entre l'Ésser Humà i la Natura OT 1r semestre 5
Comparteix-ho: