Pla director, aprovat per Junta de Facultat el 23-12-21.

El Pla Director està dividit en eixos estratègics que descriuen els objectius i les accions que han dirigit i dirigiran l'actuació de la facultat en els pròxims anys. Es va informar a la Junta de Facultat que el va aprovar en sessió ordinària del 23 de desembre de 2021. Forma part de la documentació de qualitat que permet fer el seguiment del grau de compliment de les accions de millora.

Document en PDF