Agenda de congressos

El límit per poder publicitar en paper la celebració de seminaris i conferències en els ascensors serà el divendres a les 12 hores de la semana anterior. Amb posterioritat a aquesta data el seminari o conferència quedarà només recollit a la web de la Facultat. La publicitació en paper serà llavors responsabilitat dels organitzadors.
Comparteix-ho: