Comissió de coordinació del màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat

  • Membres de la comissió:
Dr. Bernat Codina Sanchez Coordinador (Dept. Física Aplicada)
Dr. Mahjoub Himi Benomar Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Dr. Josep M. Chimenos Ribera Dept.Ciència de Materials i Química Física
Dra. Mar Campins i Eritja Dept. de Dret internacional Públic i Relacions Internacionals.
Dr. Joan Bertomeu Balagueró Dept. de Física Aplicada.
Dr. Narcís Homs Martí Dept. Química Inorgànica i Orgànica
Dr. Cristian Fábrega Gallego Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Sr. Esteban Aranda Fernández Cap de Secretaria

 

Actes

Any 2021:

Acta de la Reunió Extraordinària de la Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat (29 de novembre del 2021)

 

Acta de la Reunió Extraordinària de la Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat (22 de setembre 2021)

 

Any 2020:

 Acta de la Reunió Ordinària de la Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat (22 d'abril 2020)

 

Any 2019:

 Acta de la Reunió Ordinària de la Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat (23 d'abril 2019)

 Acta de la Reunió Ordinària de la Comissió de Coordinació del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat (21 de novembre 2019)

 

Any 2018:

 Acta de la reunió ordinària del Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables (21 de març 2018)

Any 2017

--

Any 2016

 Acta de la reunió ordinària del Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables (16 de juny 2016)

Any 2015:

 Acta de la reunió ordinària del Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables (26 de maig 2015)

 Acta de la reunió ordinària del Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables (21 de desembre 2015)

Any 2014:

 Acta de la reunió ordinària del Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables (7 de juliol 2014)

Any 2013:

 Acta de la reunió ordinària del Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables (18 de juliol 2013)

 Acta de la reunió ordinària del Comissió de Coordinació del Màster d'Energies Renovables (16 d'octubre 2013)

Comparteix-ho: