Convocatoria extraordinària fi de carrera

A l'estudiant que al començament del curs acadèmic li resti un màxim d'un 10 % dels crèdits per finalitzar l'ensenyament, la matrícula li dóna dret a una convocatòria especial. Dins aquest 10%, l'estudiant pot gaudir de la convocatòria especial, però només tindrà docència en el semestre en què s'imparteix l'assignatura. Cal, però, passar per secretaria, una vegada realitzada la matrícula ordinària, per manifestar, per escrit, la voluntat de presentar-se a la convocatòria extraordinària:

1r semestre: fins el 30 de novembre

2n semestre: fins el 22 de març
 

Les dates d’examen s’anunciaran abans del període reservat per avaluacions.
 

Comparteix-ho: