Detall

Comunicat del rector sobre el cessament de la docència presencial del segon quadrimestre del curs 2019-2020 pel COVID-19

Notícia | 03-04-2020

Tenint en compte la incertesa sobre l'evolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per contenir-la, i atesa l'elevada probabilitat que no sigui possible reprendre l'activitat acadèmica normal durant el que queda del curs 2019-2020, d'acord amb el president de la Generalitat, la consellera d'Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, he resolt suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Tota l'activitat docent restant es durà a terme de manera no presencial.

En aquest sentit, us comunico que:

— Les proves d'avaluació final previstes es mantenen de manera presencial a l'espera de l'evolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per contenir-la, que dictaran les autoritats competents. En tot cas, a la UB continuem treballant en la previsió de dos escenaris: la possibilitat de fer les proves presencialment i la necessitat de fer-les de forma virtual; per això, s'estan elaborant diferents plans d'actuació per a cadascun d'aquests escenaris.

— S'ha acordat amb els centres la flexibilització dels terminis per tal que els estudiants es puguin acollir a l'avaluació única.

— El 22 d'abril se celebrarà un Consell de Govern en què es portarà a aprovació l'adaptació del calendari acadèmic per donar flexibilitat als centres i/o ensenyaments perquè puguin organitzar totes les activitats docents que sigui impossible de realitzar de manera no presencial, així com el document d'orientacions i indicacions generals de funcionament de la docència per al període que resta fins a final de curs, que aprovarà prèviament la Comissió Acadèmica.

— En aquest marc d'excepcionalitat, també estem treballant per donar resposta a les diferents circumstàncies econòmiques dels estudiants i estem insistint a les autoritats competents perquè adoptin mesures excepcionals en el decret de preus de la Generalitat i en les condicions de la beca general del Ministeri.


Ningú perdrà aquest curs universitari i els estudiants dels últims cursos es podran graduar.Joan Elias
Rector


Barcelona, 3 d'abril de 2020.Comparteix-ho: