Detall

Convocatòria d'ajuts per a professors visitants a la Facultat de Física

Notícia | 21-02-2008

D'acord amb el Contracte Programa Acadèmico-Docent que la Facultat de Física ha signat amb el rectorat de la UB, i dins del marc de les accions de suport a la docència, un dels objectius que tenim és el d'afavorir la presencia de l'anglès en l'Ensenyament de Física. Per tal d'assolir aquest objectiu el Deganat de la Facultat de Física fa pública la següent convocatòria.

Podran sol·licitar aquest ajut els professors de la Facultat de Física que imparteixin assignatures de l'ensenyament de Física, amb el vist-i-plau del Cap del Departament. En cas que el professor no sigui el coordinador de l'assignatura, caldrà també el vist-i-plau del coordinador.


Comparteix-ho: