Detall

Convocatòria extraordinària de 14 beques de col·laboració amb Gestió Documental i Arxiu, Àrea de Tecnologies, Centres Científics i Tecnologics, Observatori de l'Estudiant i Servei d'Atenció a l'Estudiant de la Universitat de Barcelona

Notícia | 09-03-2016

Es convoquen 14 beques de col·laboració amb la Universidad de Barcelona

El règim de les activitats de col·laboració serà l'indicat a l'annex.

1. El període de col·laboració, la dedicació, l'horari i la dotació econòmica de cada una de les beques
s'especifiquen a l'annex d'aquesta convocatòria. A la dotació econòmica s'aplicarà la retenció d'IRPF i
quota obrera de la Seguretat Social que correspon al becari.

2. La percepció econòmica d'aquestes beques serà proporcional al període en què realment s'hagi prestat la
col·laboració....Comparteix-ho: