Detall

18
maig
Eleccions a Junta de Facultat i Consells d’Estudis (i d'estudiants a Claustre)

Dates:

18-05-2021

ELECCIONS

Del 18 de maig a les 10 hores al 19 de maig a les 10h

 

Com es vota?
https://www.youtube.com/watch?v=khUkDToTDEc

Des d'on es vota?

  • Des de la pàgina  web d'eleccions www.ub.edu/eleccions/2021.
  • Des de la seu electoral, tal i com s'indica al vídeo, seleccionant el procés electoral que vols votar
  • Des de MonUB a través del banner d'eleccions que dirigeix a la pàgina web d'eleccions
  • Des de la pàgina web dels centres a través del banner d'eleccions que dirigeix a la pàgina web d'eleccions

 

Com es vota en més d'1 procés electoral? ESTUDIANT
Els estudiants poden votar en 3 processos electorals mínim 

  • 1a. pantalla: Demana que l'estudiant s'identifiqui  amb les credencials UB (excepte si ja han iniciat la sessió amb les seves credencials)
  • 2a. pantalla: Indica els processos electorals als que l'estudiant té dret a votar. L'estudiant ha d'escollir 1 dels 3 processos als que té dret a votar i començar el procés

Quan finalitzi de votar en el primer procés electoral, pot escollir el 2n procés i així successivament
No és necessari que voti un procés darrera de l'altre. Pot sortir i tornar a entrar el nombre de vegades que vulgui. Però si ja ha votat en 1 procés la plataforma d'eVot no el deixarà tornar a intentar-ho.

Com vota el PDI?
Normalment els PDI només poden votar en 1 procés electoral. Si a més son estudiants, o són APDI i PAS, podran votar en 2 o més processos electorals i llavors el procediment és igual que el descrit al punt 5 per un estudiant.

En el cas que només votin en 1 procés electoral i entrin per on entrin per votar (pàgina web d'eleccions; ó pàgina web del centre o seu electoral):

1a. pantalla: Demana que el PDI/PAS s'identifiqui  amb les credencials UB (excepte si ja han iniciat la sessió amb les seves credencials)
2a. pantalla:  Entra en el procés electoral corresponent  i procedeix a votar


Quan es pot comprovar el Rebut?
Tant per estudiants com per PAS i PDI es pot comprovar el rebut un cop finalitzat l'escrutini. La nostra previsió es finalitzar l'escrutini a última hora del matí del dia 19 de maig de 2021. Es podrà comprovar el rebut a través de la pàgina web o la seu electoral

 

Eleccions d'estudiants

 

Eleccions de personal docent i investigador

 

Processos electorals que no van a votació

Aquests processos electorals no van a votació per no haver-se presentat prous candidatures. Les persones candidates es proclamaran electes segons l'article 22.1.c) del Reglament general de les eleccions:

 

Més informació del procés d'eleccions

www.ub.edu/eleccions/2021Comparteix-ho: