Detall

Enquesta sobre sostenibilitat ambiental del projecte UNI-ECO a tota la comunitat universitària

Notícia | 09-10-2020

Professorat, personal d'administració i serveis i alumnat són els destinataris de l'enquesta sobre sostenibilitat ambiental d'UNI-ECO: practical & collaborative tools for sustainability innovation in the university, un projecte interuniversitari Erasmus+ en el qual participen tots els centres que integren l'aliança CHARM-EU: la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d'Utrecht, la Universitat Loránd Eötvös de Budapest i la Universitat de Montpeller.

El primer objectiu d'UNI-ECO, projecte que finalitzarà l'agost del 2022, és conèixer l'estat de la sostenibilitat ambiental a cada universitat participant, amb la finalitat d'elaborar un informe conjunt. Com a part fonamental d'aquest informe, s'inclourà la percepció de la comunitat universitària sobre la sostenibilitat ambiental i sobre les pràctiques que es duen a terme a la seva universitat. Per això, les cinc universitats que participen en el projecte han llançat una enquesta en línia a tota la comunitat universitària.

Els resultats que se n'obtinguin seran molt rellevants per conèixer la situació actual i així proposar mesures i accions innovadores que permetin augmentar la sensibilitat i la implicació de tota la comunitat universitària. L'objectiu final és avançar en el desenvolupament sostenible de les universitats europees i de la societat en general. L'opinió i percepció de la comunitat universitària és essencial per reflectir l'estat actual i poder caminar cap a una universitat més sostenible.

UNI-ECO persegueix augmentar les pràctiques sostenibles i fer la sostenibilitat més visible en general, però també vol buscar i proposar eines innovadores i participatives per apoderar la comunitat universitària en el desenvolupament dels plans de sostenibilitat de les universitats europees.

La sostenibilitat, ara més que mai, és un aspecte crucial en la nostra societat. És de vital importància transformar el nostre estil de vida per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides el 2030. Les universitats exerceixen un paper fonamental per al desenvolupament d'iniciatives en aquest sentit.

Per participar en l'enquesta, ompliu el qüestionari que trobareu en aquest enllaç. La resposta és anònima i no us ocuparà més de deu minuts. L'opinió i participació de tota la comunitat universitària són molt importants!

Per poder compartir els resultats entre totes les universitats que participen en el projecte, l'enquesta s'ha fet en anglès. Els resultats obtinguts estaran a disposició de tota la comunitat UB.


Comparteix-ho: