Universitat de Barcelona

Grau de Física

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal i Geometria FB 6
Astrofísica i Cosmologia OT 6
Astronomia OB 6
Astronomia Observacional OT 3
Càlcul de Diverses Variables FB 6
Càlcul d'una Variable FB 6
Electrodinàmica OT 6
Electromagnetisme OB 9
Electrònica Aplicada OT 9
Electrònica Física OB 6
Energia OT 6
Equacions Algebraiques OT 6
Equacions Diferencials OT 6
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial FB 6
Estadística OT 6
Estructures Algebraiques OT 6
Fenòmens Col·lectius i Transicions de Fase OT 6
Física Atòmica i Radiació OT 6
Física Computacional OT 6
Física de l'Estat Sòlid OB 6
Física dels Medis Continus OT 6
Física Estadística OB 6
Física Nuclear i de Partícules OT 6
Física Quàntica OB 6
Fonaments de l'Espectroscòpia OT 3
Fonaments de Mecànica FB 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica FB 6
Fotònica OT 9
Geofísica OT 6
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies OT 6
Grafs OT 6
Història de la Física OT 3
Informàtica FB 6
Laboratori de Física Moderna OT 6
Mecànica OB 9
Mecànica Quàntica OT 6
Mecànica Teòrica OT 6
Meteorologia i Climatologia OB 6
Mètodes Matemàtics Avançats OT 6
Mètodes Matemàtics per a la Física I OB 6
Mètodes Matemàtics per a la Física II OB 6
Mètodes Numèrics I OT 6
Micro i Nanotecnologia OT 6
Òptica OB 9
Plasmes i Processos Astrofísics OT 6
Pràctiques en Empresa OT 6
Probabilitats OT 6
Programació de Simulacions i d'Instruments de Mesura OT 6
Projectes OT 6
Química FB 6
Sistemes Fora de l'Equilibri OT 3
Tecnologia Electromagnètica OT 9
Teoria de la Informació Clàssica i Quàntica OT 3
Termodinàmica OB 9
Topologia OT 6
Topologia i Geometria Global de Superfícies OT 6
Treball de Grau TR 6
Comparteix-ho: