Universitat de Barcelona

Grau de Física

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 84
Optativa 90
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal i Geometria 1 FB 6
Càlcul d'una Variable 1 FB 6
Fonaments de Mecànica 1 FB 6
Informàtica 1 FB 6
Química 1 FB 6
Càlcul de Diverses Variables 2 FB 6
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 2 FB 6
Fonaments de Laboratori 2 FB 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 2 FB 6
Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Astronomia 1 OB 6
Mecànica 1 OB 9
Mètodes Matemàtics per a la Física I 1 OB 6
Termodinàmica 1 OB 9
Electromagnetisme 2 OB 9
Meteorologia i Climatologia 2 OB 6
Mètodes Matemàtics per a la Física II 2 OB 6
Òptica 2 OB 9
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Física Quàntica 1 OB 6
Física Estadística 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 24
Assignatures Optatives 2 OT 15
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Física de l'Estat Sòlid 1 OB 6
Electrònica Física 2 OB 6
Treball de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 15
Assignatures Optatives 2 OT 6

Itineraris i mencions

Menció en Física Fonamental
Menció en Física Aplicada
Menció en Física Fonamental i Minor en Matemàtiques
Menció en Física Aplicada i Minor en Matemàtiques
Comparteix-ho: