Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Donar una formació científica, tecnològica i socioeconòmica per preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat tant per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics, especialment dedicats a les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de l'electrònica, com per col·laborar amb professionals de tecnologies afins i ser capaços de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura Centre: Facultat de Física
Comparteix-ho: