Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Interès per les ciències i les noves tecnologies. Capacitat de raonament lògic. Facilitat per les matemàtiques, la física i la informàtica. Interès pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics. Capacitat d'inventiva. Es recomana d'haver cursat el batxillerat de Ciències i Tecnologia, concretament les matèries de Física i Matemàtiques, o els coneixements equivalents per als estudiants d'altres procedències. Així mateix, és recomanable haver cursat matèries sobre electrotècnia, química, tecnologia industrial, biologia i dibuix tècnic.
Comparteix-ho: