Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 24
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal i Geometria 1 FB 6
Càlcul d'Una Variable 1 FB 6
Disseny Digital Bàsic 1 OB 6
Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica 1 FB 6
Informàtica 1 FB 6
Càlcul de Diverses Variables 2 FB 6
Components i Circuits Electrònics 2 OB 6
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 2 FB 6
Fonaments de Laboratori 2 FB 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi de Circuits Electrònics 1 OB 6
Economia i Empresa 1 FB 6
Eines Matemàtiques per a l'Enginyeria 1 OB 6
Física Quàntica 1 OB 6
Sistemes Digitals i Estructura de Processadors 1 OB 6
Eines de Disseny 2 FB 6
Electromagnetisme 2 OB 9
Electrònica Física 2 OB 6
Processament del Senyal i de la Informació 2 OB 9
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Disseny Microelectrònic 1 OB 6
Electrònica d'Alta Freqüència 1 OB 6
Fonaments de Comunicacions 1 OB 6
Instrumentació Electrònica 1 OB 6
Sistemes Basats en Processadors 1 OB 6
Dispositius Optoelectrònics 2 OB 6
Disseny i Síntesi de Sistemes Digitals 2 OB 6
Electrònica de Potència i Control 2 OB 6
Microcontroladors i Sistemes Empotrats 2 OB 6
Sistemes de Comunicacions 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Laboratori de Sistemes Electrònics I 1 OB 6
Projectes 1 OB 6
Xarxes de Comunicacions 1 OB 6
Laboratori de Sistemes Electrònics II 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: