Universitat de Barcelona

Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Avaluació

Curs 2021-2022

Avaluacions tardor (1r semestre):

 

 • Materials per a la Sostenibilitat: 5 de novembre, 15h

 • Energia solar Fototèrmica, Fotovoltaica i Termoelèctrica: 19 de novembre, 15h

 • Biomassa i Biocombustibles: 26 de novembre, 15h

 • Vectors Energètics: Electricitat i Hidrogen: 10 de gener, 15h

 • Qualitat de l'Aire: 13 de gener,15h

 • Gestió Energètica Sostenible de l'Aigua: 17 de gener, 15h

 • Materials per a la Generació i el Transport d'Energia: 20 de gener, 15h

 • Bases de l'Enginyeria Energètica: 24 de gener, 15h

 • Gestió, Eficiència, Estalvi i Planificació Energètica: 27 de gener, 15h

 • Recursos i Sostenibilitat: 31 de gener, 15 h

 

Avaluacions primavera (2n semestre):

 • Canvi Climàtic: 1 d'abril, 15h

 • Marc Jurídic per a les Energies Renovables: 8 d’abril, 15 h

 • Energia Eòlica, Minihidràulica i Marina: 22 d’abril, 15h

 • Gestió Energètica en Sectors no Industrials: 29 d’abril, 15h

 • Economia de l'Energia: 30 de maig, 15h

 • Energia Geotèrmica. Bomba de Calor: 2 de juny,15h

 • Materials per a l'Emmagatzematge d'Energia: 9 de juny,15h

 • Sistemes d'Il·luminació Intel·ligent i Eficient: 13 de juny,15h

 • Economia Circular: 16 de juny,15h

 

 

Presentacions TFM tardor: entre l’1 i el 4 de febrer

Presentacions TFM primavera: entre el 4 i el 7 de juliol

 

Reavaluacions tardor: entre el 20 i el 30 de juny

Reavaluacions primavera: entre l'1 i el 8 de setembre

Comparteix-ho: