Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Organització i metodologia docent

L'ensenyament és presencial i es recomana una dedicació a l'estudi a temps complet, encara que es contempla també el temps parcial (mínim, 20 crèdits per curs). El nombre d'estudiants per grup depèn de l’assignatura.

Entre les metodologies docents es troben les següents: classes magistrals, conferències, seminaris, treball en grup, aprenentatge basat en problemes, recerca d'informació, estudis de casos, exercicis pràctics, simulacions i elaboració de projectes. Aquestes metodologies s'apliquen a les aules, als laboratoris i a través del Campus Virtual. La metodologia docent específica de cada assignatura pot trobar-se al seu pla docent.

Comparteix-ho: