Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Sortides professionals

Els tres àmbits professionals propis de l'enginyeria biomèdica són l'industrial, el sanitari i el de recerca, desenvolupament i innovació.


Àmbit industrial

En l'àmbit industrial, a partir de l'estructura presentada en el llibre blanc del sector de productes sanitaris, publicat l'any 2001 per la Federació d'Empreses de Tecnologia Sanitària, amb el suport dels ministeris de Ciència i Tecnologia i de Sanitat i Consum, els subsectors principals que actuen com a demandants de professionals d'enginyeria biomèdica són deu:
- Electromedicina
- Diagnòstic in vitro
- Nefrologia
- Cirurgia cardiovascular, neurocirugia i tractament del dolor
- Implants per a cirurgia ortopèdica i traumatologia
- Ortopèdia
- Productes sanitaris d'un sol ús
- Serveis sanitaris
- Tecnologia dental
- Òptica i oftalmologia


Àmbit sanitari

Segons dades de Medistat, dels vuit-cents hospitals espanyols, només uns dos-cents cinquanta tenen personal tècnic que assumeix, en la pràctica totalitat dels casos, tasques de manteniment de les instal.lacions. Les tasques d'adquisició, actualització, utilització i racionalització de tecnologia, fortament lligades amb una major eficàcia dels processos i una millora de la qualitat assistencial, queden dispersades entre diferents responsables (gerents, caps de servei i personal sanitari divers). A més, el vehicle habitual de formació és el personal comercial de les empreses distribuïdores dels productes.

Davant aquesta situació, la presència de titulats en Enginyeria Biomèdica, amb bons coneixements per definir, des d'una perspectiva vinculada a les necessitats del centre sanitari, les polítiques més adequades en cada cas, pot modificar la confusa situació actual.


Àmbit de recerca, desenvolupament i innovació

Es requereixen nous titulats en Enginyeria Biomèdica per incorporar-se als grups de recerca de reconegut prestigi internacional de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i dels centres universitaris. La proposta d'aquest màster s'ajusta a la situació de la recerca, desenvolupament i innovació del sector científic.

L'activitat científica de l'enginyeria biomèdica s'agrupa, d'acord amb les revistes i els congressos del sector, en els grans àmbits següents: bioelectrònica, biomaterials, biomecànica, biosistemes, imatges biomèdiques, nanobioenginyeria, senyals biomèdics i tecnologia mèdica.
Comparteix-ho: