Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Enginyeria Biomèdica
Biologia Molecular i Cel·lular OT 1r semestre 5
Biomaterials OT 2n semestre 5
Fisiologia OT 1r semestre 5
Instrumentació Biomèdica OT 1r semestre 5
Mètodes de Modelització i Simulació de Biosistemes OT 2n semestre 5
Senyals Biomèdics OT 1r semestre 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Enginyeria Biomèdica
Anàlisi i Computació Estadística de Dades Biomèdiques OT 1r semestre 5
Anàlisi i Processament Avançat de Senyals Biomèdics OT 1r semestre 5
Bioenginyeria Neuronal OT 2n semestre 2.5
Biofotònica OT 2n semestre 5
Bioinformàtica i Biologia Computacional OT 2n semestre 5
Biomecànica del Moviment Humà OT 2n semestre 2.5
Biosensors i Lab-on-a-chip OT 2n semestre 2.5
Biosistemes i Nanobioenginyeria OB 1r semestre 5
Disseny d'Equipaments i Sistemes Biomèdics OT 1r semestre 5
Enginyeria de Biomaterials 3D per a la Biomedicina OT 2n semestre 2.5
Fonaments i Tècniques d'Anàlisi Cel·lular i Molecular OT 2n semestre 2.5
Informàtica Biomèdica OT 1r semestre 2.5
Innovació i Empresa en l'Enginyeria Biomèdica OB 1r semestre 5
Interaccions Biològiques dels Biomaterials OT 1r semestre 2.5
Mecànica de Biofluids OT 1r semestre 2.5
Micro i Nanobioenginyeria OT 2n semestre 5
Nanopartícules per a Imatge Mèdica i Subministrament de Fàrmacs OT 1r semestre 2.5
Organització i Gestió de la Informació i Coneixements Clínics OT 2n semestre 2.5
Processament d'Imatges Mèdiques en 2D i 3D OT 1r semestre 2.5
Protecció Radiològica en Aplicacions Mèdiques OT 1r semestre 2.5
Radiació i Salut Humana OT 1r semestre 5
Robòtica Mèdica OT 2n semestre 5
Sistemes de Comunicacions en Centres Hospitalaris OT 2n semestre 5
Sistemes i Equips Biomèdics OB 1r semestre 5
Sistemes Sensors Intel·ligents OT 2n semestre 5
Tècniques i Anàlisis en Imatge Mèdica OT 2n semestre 5
Tecnologies de la Comunicació per al Seguiment de la Salut de Manera Autònoma OT 2n semestre 2.5
Tecnologies per a la Medicina Regenerativa OT 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
10
Visualització d'Imatges Mèdiques en 2D i 3D OT 1r semestre 2.5
Comparteix-ho: