Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Biomèdica

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Enginyeria Biomèdica
Biologia Molecular i Cel·lular OT 5
Biomaterials OT 5
Fisiologia OT 5
Instrumentació Biomèdica OT 5
Mètodes de Modelització i Simulació de Biosistemes OT 5
Senyals Biomèdics OT 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Enginyeria Biomèdica
Anàlisi i Computació Estadística de Dades Biomèdiques OT 5
Anàlisi i Processament Avançat de Senyals Biomèdics OT 5
Bioenginyeria Neuronal OT 2.5
Biofotònica OT 5
Bioinformàtica i Biologia Computacional OT 5
Biomecànica del Moviment Humà OT 2.5
Biosensors i Lab-on-a-chip OT 2.5
Biosistemes i Nanobioenginyeria OB 5
Disseny d'Equipaments i Sistemes Biomèdics OT 5
Enginyeria de Biomaterials 3D per a la Biomedicina OT 2.5
Fonaments i Tècniques d'Anàlisi Cel·lular i Molecular OT 2.5
Informàtica Biomèdica OT 2.5
Innovació i Empresa en l'Enginyeria Biomèdica OB 5
Interaccions Biològiques dels Biomaterials OT 2.5
Mecànica de Biofluids OT 2.5
Medicina Basada en Evidències. Revisió Sistemàtica en l'Àmbit de la Salut OT 2.5
Micro i Nanobioenginyeria OT 5
Nanopartícules per a Imatge Mèdica i Subministrament de Fàrmacs OT 2.5
Organització i Gestió de la Informació i Coneixements Clínics OT 2.5
Processament d'Imatges Mèdiques en 2D i 3D OT 2.5
Protecció Radiològica en Aplicacions Mèdiques OT 2.5
Radiació i Salut Humana OT 5
Robòtica Mèdica OT 5
Sistemes de Comunicacions en Centres Hospitalaris OT 5
Sistemes i Equips Biomèdics OB 5
Sistemes Sensors Intel·ligents OT 5
Tècniques i Anàlisis en Imatge Mèdica OT 5
Tecnologies de la Comunicació per al Seguiment de la Salut de Manera Autònoma OT 2.5
Tecnologies per a la Medicina Regenerativa OT 2.5
Treball Final de Màster OB 10
Visualització d'Imatges Mèdiques en 2D i 3D OT 2.5
Comparteix-ho: