Universitat de Barcelona

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Accions de suport i d'orientació

  • El Pla d'Acció Tutorial en els Màsters de la Facultat de Física
  •   Informacions i accions prèvies a la matrícula

Hi ha una pàgina amb les preguntes més freqüents dels màsters universitaris.

  •   Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés

Els estudiants disposen d'adreces de contacte per a consultes sobre temes administratius i de docència i organització del Màster:

                                                   master.fisica@ub.edu

                                                     Telèfon: 93 403 90 75

nanotec@ub.edu

  •   Accions d’orientació i de suport per als estudiants de la titulació

Un cop matriculats, els estudiants compten amb la Web del Màster i la plataforma del Campus Virtual com a suport a la docència. A més, i per tal d'afavorir l'aprenentatge dels estudiants durant el Màster, en cada assignatura hi ha un coordinador responsable al qual poden dirigir-se per qualsevol tema relatiu a la mateixa. Així mateix, en el Treball Fi de Màster, cada estudiant compta amb un tutor acadèmic (tutor de facultat) que el guiarà en el seu aprenentatge.

Als següents enllaços es pot consultar la informació referent als recursos que ofereix la UB per aprendre la llengua catalana.

Serveis lingüístics UB

Usos i programes d'acollida lingüístics de la UB

Recursos per autoaprenentatge del català

Comparteix-ho: