Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Física Nuclear / Erasmus Mundus Master in Nuclear Physics

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Física Nuclear Aplicada amb Petits Acceleradors
Aplicacions per a Teràpies OT 12
Arqueometria OT 6
Astrofísica Nuclear OT 6
Estructura Nuclear: Propietats i Models OB 6
Física Atòmica i de Plasma OB 6
Física d'Acceleradors i Aplicacions OT 6
Física Mèdica OT 6
Física Nuclear Experimental Bàsica OB 6
Mecànica Quàntica OB 6
Pràctiques en Empreses o Centres de Recerca OB 12
Programació i Mètodes Numèrics OB 6
Radioactivitat Ambiental OT 6
Radioactivitat i Mesures Nuclears OT 6
Tècnica d'Anàlisi de Dades per a Física Nuclear i de Partícules OT 6
Tècniques Nuclears Avançades Aplicades a la Medicina OT 6
Temes Actuals de Física Nuclear Seleccionats per la Comissió Acadèmica per a cada Edició i Impartits per Professors Convidats OB 6
Teoria de les Reaccions Nuclears OT 6
Treball Final de Màster OB 30
Especialitat: Física Nuclear Experimental en Grans Acceleradors
Astrofísica Nuclear OT 6
Estructura Nuclear: Propietats i Models OB 6
Física Atòmica i de Plasma OB 6
Física Nuclear Experimental Bàsica OB 6
Física Nuclear Experimental i Acceleradors OT 6
Física Subnuclear OT 6
Introducció als Detectors de Radiació OT 6
Laboratori Avançat de Física Nuclear OT 6
Mecànica Quàntica OB 6
Metrologia i Anàlisi de Dades OT 6
Pràctiques en Empreses o Centres de Recerca OB 12
Programació i Mètodes Numèrics OB 6
Radioactivitat i Mesures Nuclears OT 6
Temes Actuals de Física Nuclear Seleccionats per la Comissió Acadèmica per a cada Edició i Impartits per Professors Convidats OB 6
Treball Final de Màster OB 30
Especialitat: Física Nuclear Teòrica
Astrofísica Nuclear OT 6
Estructura Nuclear: Propietats i Models OB 6
Física Atòmica i de Plasma OB 6
Física Hadrònica OT 6
Física Nuclear Experimental Bàsica OB 6
Física Teòrica d'Àtoms, Nuclis i Col·lisions OT 12
Interaccions Febles OT 6
Mecànica Quàntica OB 6
Pràctiques en Empreses o Centres de Recerca OB 12
Programació i Mètodes Numèrics OB 6
Reaccions Nuclears OT 6
Temes Actuals de Física Nuclear Seleccionats per la Comissió Acadèmica per a cada Edició i Impartits per Professors Convidats OB 6
Teoria Quàntica Relativista: Processos Nuclears OT 6
Teories de Molts Cossos en Física Nuclear OT 6
Treball Final de Màster OB 30

Plans docents

Comparteix-ho: