Universitat de Barcelona

Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

Objectius i competències

Objectius

Els objectius del màster són rebre una formació acadèmica avançada dins dels àmbits de l'astrofísica; les ciències de l'espai; la física atòmica, nuclear i de partícules; la gravitació i la cosmologia, per mitjà de:


  • L'estudi dels continguts d'una selecció de les assignatures que componen l'oferta.
  • L'adquisició de la metodologia de treball necessària per dedicar-se posteriorment a la recerca i fer una tesi doctoral en un dels àmbits esmentats, fent un o més treballs de recerca.
  • L'adquisició d'habilitats per a fer presentacions de caràcter científic.
  • L'adquisició de competències, habilitats i destreses per incorporar-se a un grup de recerca i fer els estudis de doctorat, o eventualment incorporar-se a empreses que duguin a terme desenvolupaments relacionats amb la recerca en els àmbits esmentats.

Competències

Les competències generals que l'estudiant ha d'assolir poden ser de caire instrumental: capacitat d'anàlisi i de síntesi, coneixement d'anglès, coneixements d'informàtica o capacitat de resolució de problemes; de caire personal: raonament crític, capacitat de treball en equip o creativitat; o de caire sistèmic: capacitat d'aprendre autònomament o la capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

Les competències específiques que l'estudiant ha d'assolir són la capacitat de comprendre un sistema físic segons les escales d'energia rellevants, la capacitat d'identificar magnituds observables i la capacitat de contrastar prediccions dels models teòrics amb les dades experimentals i observacionals. Una altra possible competència específica és la capacitat de desenvolupar i aplicar noves tecnologies.
Comparteix-ho: