Universitat de Barcelona

Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

Sistema d'avaluació

És diferent per a cada assignatura (resolució de problemes, entrega d’exercicis i treballs, tests, presentació de pòsters…). Els coordinadors de les assignatures informen sobre el sistema d’avaluació el dia de la presentació.
Comparteix-ho: