Universitat de Barcelona

Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

Pla d'estudis

El curs de màster consisteix en 60 ETCS distribuïts de la següent manera:

  • 12 ECTS en dos assignatures obligatòries del Màster semestrals (Cosmologia avançada i Tècniques matemàtiques i estadístiques)

  • 12 ECTS d'assignatures obligatòries d'especialitat semestrals

  • 12 ECTS d'assignatures opcionals semestrals

  • 24 ECTS del Treball de Final de Màster que s'ha de fer durant el darrer semestre del màster

El Treball de Final de Màster és un treball d'introducció a la recerca que dura un semestre.

El màster d'Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia ofereix dues especialitzacions:

  • Astrofísica i Ciències de l'Espai

  • Física de Partícules i Gravitació

La vessant d'Astrofísica i Ciències de l'espai es concentra en l'estudi del macrocosmos, per exemple en els diversos objectes astronòmics i la seva física associada. Per altra banda l'especialització en Física de Partícules i Gravitació es centra en el microcosmos, és a dir en l'estructura de la matèria i les seves interaccions fonamentals. Això no vol dir que els alumnes no puguin dissenyar a propi gust un curs interdisciplinari, escollint assignatures d'ambdues especialitzacions.

El màster està encarat principalment a graduats en física que han superat prèviament assignatures relacionades amb les de les àrees específiques que es tracten durant el curs de màster. El Comitè de Coordinació del Màster pot exigir als estudiants provinents d'altres titulacions o àrees científiques que cursin assignatures extra (Complements Formatius) fins un màxim de 30 ECTS extra d'acord amb la seva formació.

Comparteix-ho: