Matrícula

En el cas que hi hagi alguna incidència o no podeu imprimir el resguard, envieu el mateix dia un correu electrònic a master.fisica@ub.edu amb l’assumpte “INCIDÈNCIA MATRÍCULA + el nom del teu màster".

Automatrícula

CASTELLANO - ENGLISH

Es fa mitjançant l'aplicació d'automatrícula (matrícula, registration).

calendari

 

La matrícula pel curs 2023-24 s'obrirà pel mes de juliol 2023.

 

La documentació necessària per a la matrícula és:

• Expedient acadèmic (alumnes UB) / Certificat acadèmic (alumnes procedents de la resta d'universitats) i/o Suplement Europeu al Títol.

• Original i còpia del títol de grau o llicenciatura o resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició del títol.

 

Formes de presentar la documentació:

1. Si la signatura de les vostres titulacions és digital amb verificació per part de la vostra Universitat o Organisme oficial, cal que l'envieu al mail de master: master.fisica@ub.edu  amb l'assumpte: DOCUMENTACIÓ MATRICULA 2023-2024.

2. Si la signatura és manuscrita hauràs de presentar l'original i la còpia a la Secretària d'Estudiant i Docència de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, ​​presencialment amb cita prèvia   o per missatger per a la seva verificació.

 

S'haurà d'aportar tota la documentació abans del període de matriculació (juliol 2023).

 

Adjunt link per accedir al teu perfil:

https://www.ub.edu/acad/pops/alumnes/identificacio.php

Recorda que, si accedeixes al Màster amb estudis estrangers, comença al més aviat possible la legalització i/o traducció (català o espanyol), dels teus documents d'accés i matricula, ja que el procés és llarg i cal tenir-ho tot presentat i validat abans del període de matrícula.

 

És important saber que; si els teus estudis són de fora la comunitat europea: Per poder donar-te l'accés a l'acte matricula necessitarem que apostilles o legalitzis el títol del grau i l'expedient acadèmic.

 

Un cop el tinguis postil·lat has de lliurar els documents tant originals com postil·lats, o bé presencialment per la secretària o enviar-los per correu electrònic. Si els envieu per correu electrònic els dos documents han de tenir còpia autèntica de la universitat on vas cursar els estudis d'accés.

 

La documentació, en cas que no sigui en espanyol-català o anglès, ha d'estar traduïda per un traductor jurat a l'espanyol, en la traducció ha d'aparèixer el número de registre del traductor i ha d'estar-hi signat.

 

Un cop rebuda la documentació i avaluada la candidatura per la Comissió Coordinadora del Màster, el sol·licitant haurà d'abonar la taxa corresponent a l'estudi de la documentació per un import de 218.15€. (http://www.ub.edu/acad/matricula/decret.pdf)

 

Sol·licitud d'accés als màsters que gestiona la Facultat de Física: castellà - anglès

 

Readmissió després de 2 anys sense matrícula

Els alumnes que vulguin reingressar al màster, després de 2 cursos o més sense matrícula, hauran de formalitzar la seva petició de readmissió a través d'aquest formulari

 

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Consulteu-ne el calendari i la normativa

Enllaços i imprès:

  1. Modificació de matrícula (dins dels 7 dies a partir de la matrícula): S2 
  2. Modificació de matrícula dins del termini establert UB (enllaç a l'aplicació): S3
  3. Anul·lació total de matrícula dins del termini establert UB S1
  4. Anul·lació extemporània de matrícula (enllaç a l'aplicació): S4

 

 

 

  • Altra informació:

Com obtenir les dades d'identificació UB?

Informació de matrícula

Preus dels ensenyaments de màster oficial

Simulador de preus

Chronos

Comparteix-ho: