Matrícula

En el cas que hi hagi alguna incidència o no podeu imprimir el resguard, envieu el mateix dia un correu electrònic a postgrau.fisica@ub.edu amb l’assumpte “INCIDÈNCIA MATRÍCULA".

Automatrícula

CASTELLANO - ENGLISH

 

Es fa mitjançant l'aplicació d'automatrícula (matrícula, registration).

 

calendari

 

Els estudiants de nou accés han d'haver fet prèviament la preinscripció i han d'haver estat acceptats en el màster corresponent.


Alumnes nous amb estudis espanyols o estudis estrangers homologats a Espanya

Uns dies abans del període de matrícula, han d'enviar al correu electrònic postgrau.fisica@ub.edu la documentació que es relaciona a continuació:

 1. DNI.
 2. Títol o certificat substitutori del títol. En el cas de titulats per la UB, n'hi ha prou amb un expedient acadèmic on consti que s'han abonat els drets d'expedició del títol.
 3. Els estudiants que inicien estudis de màster a la UB provinents d'altres universitats i sol·liciten beca general: certificat acadèmic personal dels estudis que els han donat accés al màster. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, també la traducció jurada del certificat acadèmic personal i la declaració d'equivalència de nota mitjana emesa pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 4. Altres documents acadèmics que afecten la matrícula (família nombrosa, discapacitat, etc.).
  Més informació: consulteu l'apartat «Matrícula exempta o bonificada» en la pàgina Modalitats de matrícula.

Una vegada revisada i validada aquesta documentació, s'autoritza l'entrada a l'aplicació d'automatrícula. Si cal, es demanarà presentar la documentació original en paper.


Alumnes nous amb estudis estrangers no homologats

Abans de la matrícula, han de sol·licitar l'accés als estudis de màster oficial (el termini aproximat per obtenir-ne l'autorització d'accés és d'un mes). Un cop resolta la sol·licitud, s'activa l'entrada a l'aplicació d'automatrícula (més informació sobre l'accés).

En els enllaços següents trobareu les sol·licituds d'accés amb estudis previs obtinguts a institucions estrangeres, que heu de presentar a l'Oficina de Postgrau de la Facultat de Física amb la documentació que s'hi indica.

Sol·licitud d'accés als màsters que gestiona la Facultat de Física: castellà - anglès

 

Incidències a l'automatrícula

Els alumnes que tinguin incidències amb l'aplicació d'automatrícula, s'han d'adreçar a l'Oficina de Postgrau de la Facultat de Física amb el document de sol·licitud de matrícula emplenat i signat pel coordinador.

 

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Consulteu-ne el calendari i la normativa

Enllaços i imprès:

 1. Modificació de matrícula (dins dels 7 dies a partir de la matrícula): S2 (Català)(English)
 2. Modificació de matrícula dins del termini establert UB (enllaç a l'aplicació): S3
 3. Anul·lació total de matrícula dins del termini establert UB (enllaç a l'aplicació): S1
 4. Anul·lació extemporània de matrícula (enllaç a l'aplicació): S4

 

 

 

 • Altra informació:

Com obtenir les dades d'identificació UB?

Informació de matrícula

Preus dels ensenyaments de màster oficial

Simulador de preus

Chronos

Comparteix-ho: